Trang chủ

Tin tức Giới thiệu Liên hệ
  Sách tham khảo
   Violympic
   Văn học
   Truyện tranh
   Tham Khảo Khác
   Tham Khảo Giáo Dục
   Bác Hồ
   Luật
   Kĩ Năng Sống
   Sách HD Giảng Dạy
   Sách Giao Thông
   Sách dùng chung
   Sách Biển Đảo
  Thiết bị giáo dục
   Thiết bị Tiểu học
   Thiết bị THCS
   Thiết bị THPT
  Tin tức & Sự kiện
   Thông tin nội bộ
   Thông báo
   Giới thiệu sản phẩm mới
   Tin tức tài chính
   Thông tin khuyến mãi
   Điểm tin trên các báo
 
Tin tức

Hệ thống nhà sách

NHÀ SÁCH HƯNG ĐẠO

328 Trần Hưng Đạo

Tp.Phan Thiết

ĐT: 062.3814407–3814408

Fax: 062.3814408

 

NHÀ SÁCH NGUYỄN DU

11-13 Nguyễn Du

Tp.Phan Thiết

ĐT: 062.3817176


Thông tin cần biết

 
Tin tức

Thông báo ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

CTCP SÁCH VÀ THIẾT BỊ BÌNH THUẬN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 34/CBTT V/v : thông báo ngày ĐKCC Bình Thuận, ngày 27 tháng 02 năm 2017 THÔNG BÁO (Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018) Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận Tên giao dịch: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận Trụ sở chính: 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết Điện thoại: 0252.3816118 Fax: 0252.3817595 Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau: Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Bình Thuận Mã chứng khoán: BST Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần; Sàn giao dịch: HNX 1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. 2. Nội dung cụ thể - Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết - Ngày đăng ký cuối cùng: 19/3/2018. - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 07/4/2018. - Địa điểm thực hiện: KS Bình Minh. Số 211 Lê lợi, Tp.Phan Thiết-Bình Thuận. - Nội dung họp: Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau: - Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty CP Sách và Thiết bị Bình Thuận, số 70 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Đức Thắng, TP. Phan Thiết. - Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngkhoatuyen@yahoo.com.vn Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. Nơi nhận: - Như trên; - SGDCK Hà Nội; - Lưu. NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT (chữ ký, họ tên, đóng dấu)

  Các tin khác [Trở về]
    •  Mời dự Đại hội cổ đông thường niên 2013
  
 
Tin tức

Báo cáo thường niên 2017

Báo cáo tài chính 2017 phần 2

Báo cáo tài chính 2017 phần 3

Báo cáo tài chính 2017 phần 1

Nghị quyết HĐQT chốt danh sách đại hội thường niên 2018

Thông báo chốt danh sách đại hội cổ đông 2018

Thông báo ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Báo cáo tài chính bán niên 2017 - Phần 3

Báo cáo tài chính bán niên 2017 - Phần 2

Báo cáo tài chính bán niên 2017 - Phần 1

Nghị Quyết HĐQT V/v trả cổ tức năm 2016

Thông báo ngày chốt danh sách trả cổ tức và đại hội cổ đông năm 2017

Công bố thông tin báo cáo tài chính Q1 - 2017

Báo cáo tài chính thường niên 2016

Báo cáo kiểm toán năm 2016

Thư mời dự Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2016

Thư mời dự đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Báo cáo tài chính quý 3/2016

Công bố thông tin hợp đồng đơn vị kiểm toán

Hợp đồng kiểm toán tháng 6/2016


Chủng loại kinh doanh

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh 1

Liên kết website

Thông tin Quảng cáo

Visited:

1853159

 CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

 70 Nguyễn Văn Trỗi – Tp.Phan Thiết

 Tel.: 062.3816 118 - Fax: 062.3817595