Thiết Bị

 • Ghế tựa đầu lõm

  Sản phẩm được làm từ gỗ Bạch Tùng đã qua tẩm sấy, PU màu hồng tùng. KT (1,05 x 0,45 x 0,42)m

  VNĐ
 • Ghế tựa đầu chạm

  Sản phẩm được làm từ gỗ Bạch Tùng đã qua tẩm sấy, PU màu hồng tùng. KT (1,1 x 0,45 x 0,5)m

  VNĐ
 • Bàn họp chủ trì

  Sản phẩm được làm từ gỗ Bạch Tùng đã qua tẩm sấy, PU màu hồng tùng, mặt trước chạy hoa văn. KT (1,63 x 0,78 x 0,45)m

  Giá bán: liên hệ
 • Bàn họp thư ký

  Sản phẩm được làm từ gỗ Bạch Tùng đã qua tẩm sấy, PU màu hồng tùng, mặt trước chạy hoa văn. KT (1,63 x 0,78 x 0,45)m

  Giá bán: liên hệ
 • Bàn họp đầu dãy

  Sản phẩm được làm từ gỗ Bạch Tùng đã qua tẩm sấy, PU màu hồng tùng. KT (1,63 x 0,78 x 0,45)m

  Giá bán: liên hệ
 • Bàn họp thường

  Sản phẩm được làm từ gỗ Bạch Tùng đã qua tẩm sấy, PU màu hồng tùng. KT (1,63 x 0,78 x 0,4)cm

  Giá bán: liên hệ
 • Bục thuyết trình

  Sản phẩm được làm từ gỗ Bạch Tùng đã qua tẩm sấy, PU màu hồng tùng. KT (1,2 x 0,6 x 1,4)m

  Giá bán: liên hệ
 • Bục để tượng Bác

  Sản phẩm được làm từ gỗ Bạch Tùng đã qua tẩm sấy, PU màu hồng tùng. KT (1,3 x 0,8 x 0,6)m

  VNĐ
 • Ghế tựa móc lỗ

  Sản phẩm được làm từ gỗ Bạch Tùng đã qua tẩm sấy, PU màu hồng tùng. KT (1,05 x 0,45 x 0,42)m

  VNĐ
 • Ghế Gấp Mẫu G01

  Ghế gấp khung thép, Inox, đệm tựa ghế bọc PVC, vải.

  Giá bán: liên hệ
CHAT BOX