Đồ chơi ngoài trời

 • BLH Cầu trượt 1 chòi 1 máng đôi

  KT: (D450 x R100 x C350)cm
  Khung chân sắt ống 60 dày 2,5ly, khung sàn V4 dày 3ly, tay cầu thang, lan can 21 dày 1,1ly, sơn dầu nhiều màu. Mặt sàn , bậc thang, máng trượt, mái chòi bằng nhựa composite.

  Giá bán: liên hệ
 • Cầu trượt ngôi nhà

  KT: (D450 x R90 x C320)cm
  Nhà chòi, cầu trượt, mái che thang leo làm bằng nhựa composite.

  Giá bán: liên hệ
 • Cầu trượt hình nấm

  KT: (D430 x R90 x C250)cm
  Nhà chòi, cầu trượt, mái che thang leo làm bằng nhựa composite.

  Giá bán: liên hệ
 • BLH Cầu trượt nhà và nấm

  KT: (D600 x R90 x C320)cm
  Nhà chòi, cầu trượt, mái che thang leo làm bằng nhựa composite.

  Giá bán: liên hệ
 • BLH Cầu trượt ngôi nhà

  KT: (D450 x R300 x C350)cm
  Nhà chòi, cầu trượt, mái che làm bằng nhựa composite. Cầu thang sắt ống 27 dày 1,4ly, mặt bậc thang bằng nhựa composite.

  Giá bán: liên hệ
 • Cầu trượt ngôi nhà

  KT: (D450 x R150 x C350)cm
  Nhà chòi, cầu trượt, mái che thang leo làm bằng nhựa composite.

  Giá bán: liên hệ
 • Cầu trượt 1 chòi 1 máng

  KT: (D200 x R170 x C350)cm
  Khung chân sắt ống 60 dày 2,5ly, khung sàn V4 dày 3ly, tay cầu thang, lan can 21 dày 1,1ly, sơn dầu nhiều màu. Mặt sàn , bậc thang, máng trượt, mái chòi bằng nhựa composite.

  Giá bán: liên hệ
 • Cầu trượt 1 chòi 1 máng

  KT: (D400 x R100 x C350)cm
  Khung chân sắt ống 60 dày 2,5ly, khung sàn V4 dày 3ly, tay cầu thang, lan can 21 dày 1,1ly, sơn dầu nhiều màu. Mặt sàn , bậc thang, máng trượt, mái chòi bằng nhựa composite.

  Giá bán: liên hệ
 • BLH Cầu trượt hình lâu đài

  KT: (D520 x R390 x C420)cm
  Bằng nhựa composite.

  Giá bán: liên hệ
 • BLH Cầu trượt bông hoa 2 máng thêm lối đi lên

  KT: (D540 x R480 x C350)cm
  Khung chân sắt ống 60 dày 2,5ly, khung sàn V4 dày 3ly, tay cầu thang, lan can 21 dày 1,1ly, sơn dầu nhiều màu. Mặt sàn , bậc thang, máng trượt, mái chòi bằng nhựa composite.

  Giá bán: liên hệ
 • BLH Cầu trượt bông hoa đa dạng hơn

  KT: (D760 x R590 x C350)cm
  Khung chân sắt ống 60 dày 2,5ly, khung sàn V4 dày 3ly, tay cầu thang, lan can 21 dày 1,1ly, sơn dầu nhiều màu. Mặt sàn , bậc thang, máng trượt, mái chòi bằng nhựa composite.

  Giá bán: liên hệ
 • Cầu trượt hình con voi

  KT: (D350 x R110 x C145)cm
  Bằng nhựa composite.

  Giá bán: liên hệ
 • BLH Cầu trượt 3 chòi 2 ống trượt

  KT: (D450 x R400 x C350)cm
  Khung chân sắt ống 60 dày 2,5ly, khung sàn V4 dày 3ly, tay cầu thang, lan can 21 dày 1,1ly, sơn dầu nhiều màu. Mặt sàn , bậc thang, máng trượt, mái chòi bằng nhựa composite.

  Giá bán: liên hệ
 • Thang leo cao

  KT: (D200 x R130 x C200)cm
  Khung sắt hộp 36 dày 1,4ly, bậc thang leo ống 27 dày 1,4ly, sơn dầu nhiều màu.

  Giá bán: liên hệ
 • Cầu Thăng bằng dao động

  KT : (D200 x R50 x C80)cm
  Khung sắt Ø 42,34,27 dày 1,2 -1,4ly. Sơn dầu nhiều màu , mặt cầu dao động bằng nhựa composite.

  Giá bán: liên hệ
Trang    1  234  » cuối
CHAT BOX