Cầu trượt hình nấm

Cầu trượt hình nấm

KT: (D430 x R90 x C250)cm Nhà chòi, cầu trượt, mái che thang leo làm bằng nhựa composite.


Thông tin đặt hàng

CHAT BOX