Thang leo 3 lứa tuổi ngoài trời

Thang leo 3 lứa tuổi ngoài trời

KT: (D175 x R80 x C200)cm Khung sắt ống 27 dày 1,4ly, cầu thang lan can ống 21 dày 1,1ly , sơn dầu nhiều màu.


Thông tin đặt hàng

CHAT BOX