Thang leo hình xoắn ốc

Thang leo hình xoắn ốc

KT: (D200 x R80 x C200)cm Khung sắt ống 42 dày 1,8ly, bậc thang ống 27 dày 1,4ly , sơn dầu nhiều màu.


Thông tin đặt hàng

CHAT BOX