Thang leo khối vuông

Thang leo khối vuông

Giá: liên hệ

KT : (D200 x R160 x C180)cm Khung sắt Ø42,34,27,21 dày 1,2- 1,4ly. Sơn dầu nhiều màu, có dây thừng Ø12 đan 2 mặt

Chi tiết

Thông tin đặt hàng

Sản phẩm liên quan