Xích đu 5 dạng

Xích đu 5 dạng

Giá: liên hệ

KT: (D400 x R130 x C150)cm Khung chân sắt ống 42 dày 1,8ly, khung ngang trên hộp 48 dày 1,4ly, tay treo ghế ống 27 dày 1,2ly sơn dầu nhiều màu.

Chi tiết

Thông tin đặt hàng

Sản phẩm liên quan