Bàn ghế HS 2 chỗ - GG, chân sắt

Bàn ghế HS 2 chỗ - GG, chân sắt

Mặt bàn :(1,2x0,4 x0,75)m Mặt ghế :(1,20 x 0,22)m


Thông tin đặt hàng

CHAT BOX