Bàn ghế HS 2 chỗ - GG, chân sắt

Bàn ghế HS 2 chỗ - GG, chân sắt

Giá: liên hệ

Mặt bàn :(1,2x0,4 x0,75)m Mặt ghế :(1,20 x 0,22)m

Chi tiết

Thông tin đặt hàng

Sản phẩm liên quan