Bồn rửa đơn Inox - chân sắt

Bồn rửa đơn Inox - chân sắt

Kích thước:  (0,5x0,4x0,75)m


Thông tin đặt hàng

CHAT BOX