Bục để tượng Bác

Bục để tượng Bác

VNĐ

Sản phẩm được làm từ gỗ Bạch Tùng đã qua tẩm sấy, PU màu hồng tùng. KT (1,3 x 0,8 x 0,6)m

Chi tiết

Thông tin đặt hàng

Sản phẩm liên quan