Tủ kính hiển vi  (GG+MDF)

Tủ kính hiển vi (GG+MDF)

Kích thước: (1,2x0,42x1,8)m


Thông tin đặt hàng

CHAT BOX