TỦ TÀI LIỆU SƠN PU

TỦ TÀI LIỆU SƠN PU

0,9x0,4x2,0m


Tủ tài liệu 2 buồng, phía trên là 2 khoang cánh kính để tài liệu, phía dưới là hai khoang cánh mở.

Thông tin đặt hàng

CHAT BOX