TỦ TÀI LIỆU SƠN PU

TỦ TÀI LIỆU SƠN PU

Giá: liên hệ

0,9x0,4x2,0m

Chi tiết

Tủ tài liệu phía trên không cánh có đợt để tài liệu, phía dưới là hai khoang cánh mở có đợt để tài liệu.

Thông tin đặt hàng

Sản phẩm liên quan