TỦ TÀI LIỆU SƠN PU

TỦ TÀI LIỆU SƠN PU

0,9x0,4x2,0m


Tủ tài liệu phía trên không cánh có đợt để tài liệu, phía dưới là hai khoang cánh mở có đợt để tài liệu.

Thông tin đặt hàng

CHAT BOX