TỦ TÀI LIỆU VERNEER

TỦ TÀI LIỆU VERNEER

1,8x0,4x2,0m


Tủ tài liệu 4 buồng, hai buồng phía ngoài phía trên là khoang cánh dài treo áo, phía dưới là ngăn kéo. Hai buồng giữa phía trên là khoang để tài liệu phía dưới là cánh mở.

Thông tin đặt hàng

CHAT BOX