TỦ TÀI LIỆU VERNEER

TỦ TÀI LIỆU VERNEER

1,35x0,43x2,0m


Tủ tài liệu 3 buồng, phía trên có 2 khoang cánh kính mở để tài liệu và 1 khoang cánh dài. Phía  dưới 3 cánh gỗ mở.

Thông tin đặt hàng

CHAT BOX