TỦ TÀI LIỆU VERNEER

TỦ TÀI LIỆU VERNEER

1,8x0,455x2,0m


Tủ tài liệu 4 buồng, hai buồng phía ngoài là khoang cánh dài treo áo, hai buồng giữa phía trên là khoang cánh kính để tài liệu, phía dưới cánh mở.

Thông tin đặt hàng

CHAT BOX