Dạy Mĩ thuật lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực (Vận dụng phương pháp mới của Dự án Hỗ trợ giáo dục mĩ thuật tiểu học do Vương quốc Đan Mạch tài trợ)

Dạy Mĩ thuật lớp 1 theo định hướng phát triển năng lực (Vận dụng phương pháp mới của Dự án Hỗ trợ giáo dục mĩ thuật tiểu học do Vương quốc Đan Mạch tài trợ)

50.000 đ

Dự án Hỗ trợ Giáo dục Mĩ thuật Tiểu học (SAEPS) sau 5 năm thử nghiệm và thí điểm thành công tại các trường tiểu học ở một số tỉnh, thành phố đại diện cho các vùng miền trên cả nước đã tổng kết giai đoạn II và mở rộng ...


 

Thông tin đặt hàng

CHAT BOX