Hướng dẫn ôn tập kì thi Trung Học Phổ Thông Quốc gia năm học 2017-2018 môn Ngữ Văn

Hướng dẫn ôn tập kì thi Trung Học Phổ Thông Quốc gia năm học 2017-2018 môn Ngữ Văn

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố cấu trúc đề thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 sẽ bao gồm kiến thức cả lớp 12 và lớp 11. Nhằm giúp giáo viên và học sinh có thêm tài liệu ôn thi, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã tổ chức ...


Thông tin đặt hàng

CHAT BOX